Trailer

Holdstart:

                    


- Onsdag 8. december kl.1800.


 
 
 
 
 
 
 
 

Priser

    

"Lovpakken" - samlet pakke (holdundervisning - varighed 1 uge).       


Teorikursus, pladsreservation                                                 1.500 kr

6 x kørelektion á 45min                                                           4.200 kr.

I alt                                                                                          5.700 kr.

Rabat for gennemført kørekort i Assens køreskole                1.200 kr.

Pris "Lovpakken"                                              5.000 kr..                                    (betales til køreskolen).Desuden skal der også påregnes udgifter til:

Leje af skolebil + trailer til køreprøven                     800 kr.       (betales til køreskolen).

Gebyr til politiet for teori-&køreprøve                       280 kr.       (betales via eboks til borgerservice).

1 x foto til kørekort.                                                  130 kr.       (betales til fotograf/borgerservice).

Lægeerklæring (betales til lægen) - ca. pris            500 kr.       (betales til din læge).


 

Køreskolens konto nr. 0910 4372215550 - husk, at angive elevens fulde navn!

Betaling 3 dage efter holdstart.Faktura sendes pr. e-mail.

Evt. ekstra undervisning betales gang til gang.

Manglende betaling vil medfører stop i undervisning og aflæggelse af prøve.

Evt. ekstra udgifter (kørelektioner mv.) - skal afregnes inden køreprøven. 

Prisliste pr. 1/5-2020          _______            __________   :

1 x teorikursus / pladsreservation                          1.500 kr.

1 x kørelektioner á 45min                                         800 kr.

1 x leje af skolevogn + trailer til køreprøven             800 kr.

1 x ekstra bestilling af køreprøve                              300 kr

1 x gebyr til politiet for køreprøve (momsfrit)            280 kr.

EAN-administration (offentlige virksomheder)          800 kr.

Ene-undervisning - "Lovpakken",                         10.000 kr.

varighed ned til 3dage - kun efter aftale.Priserne er inkl. moms.

 


Forløb

Lovkrav til trailer-kørekort ("lovpakken"):

4 x lektioner i teori á 45 min.

6 x lektioner på vej (køretimer).

OBS. MØDEPLIGT TIL ALLE LEKTIONER!


OBS. §§  iht. kørekortbekendtgørelsen §§:

“Det er køreelevens individuelle forhold og formåen, der er afgørende for hvor mange lektioner – udover det anførte obligatoriske mindste lektionstal – køreeleven skal have, inden den praktiske prøve kan aflægges”.


Undervisnings- og prøve-forløb:

Varighed:

Undervisningen tager fra 10 hverdage (1 x teoriaften og 3 x kørsel).

Praktisk prøve hos politiet er ventetiden er normalt ca. 14dage.


Kørelektioner aftales individuelt med tid og dato - mødestedet er Pilehaven 15 Assens..

OBS. MØDEPLIGT TIL ALLE LEKTIONER!

Ret til ændringer forbeholdes.

Praktisk

Lægeerklæring:

Få lavet en lægeerklæring - hos din læge - husk foto.

Må gerne laves 1-2 uger før holdstart og medbring den 1. mødegang.

Find vej

Assens køreskole: Pilehaven 15, 5610 AssensDownload & links

Download & links:


Kontrolstof til køreprøven – kategori B/E (Stor trailer til bil) - det skal du kunne 100%.

 

 

Skal jeg bruge "trailer-kørekort" (B/E-kørekort):

http://www.fdm.dk

www.hænger.dk

 

 

Diverse:

Koreprovebooking.dk 

© Copyright 2020 - Alle rettigheder forbeholdes Assens køreskole - Pilehaven 15, 5610 Assens, Denmark - Designet by Kenneth Edlefsen