Nyheder

Kørelærer, Kenneth Edlefsen.

Kontrollerende:

Der kan være mange årsager til du skal til en kontrollerende køreprøve.

Køreskole har mange års erfaring og stor ekpertise i at hjælpe dit kørekort i "sikker havn".

 

Tilbud for samlet kontrollerende køreprøve(bil) inkl administration                               2.500 kr.

2 x kørelektioner á 45 min.                                                                                       

1 x leje skolevogn til køreprøven                                                                           .

Administration ifm oprettelse, godkendelse og bestilling af prøver.                         .         

 

Desuden skal der også påregnes udgifter til:

1 x gebyr til politiet for teori-&køreprøve                                                                 890 kr.

 

 

Prisliste pr. 1/5-2018:                                                         

1 x teorikursus 29 lektioner                                   2.900 kr.

1 x kørelektioner á 45min                                         550 kr.

1 x leje af skolevogn til køreprøven                          550 kr.

1 x administration pr. påbegyndt 45min                    550 kr.*

*(Der beregnes 2 x administration ved et

ukompliceret gennemført forløb i køreskolen).

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Helbredsmæssige køretest:

Er du af politiet indkald til en køretest?

Ønsker du selv - evt. sammen med pårørende, at få kontrolleret din køreevne & kørefærdigheder?

 

Assens køreskole tilbyder en grundig gennemgang, herunder:

Samtaler.

Kørelektioner.

Dit køretøj.

Dine kørevaner.

Køreevne, herunder opfattelses og reaktionsevne.

Kørefærdigheder

 

Formålet er i fællesskab, at få en så korrekt bedømmelse af især din køreevne & kørefærdigheder.

Således, at du på et godt fagligt grundlag, kan få belyst, om du kan fortsætte med at være fører, hvortil det kræver kørekort.

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Kørselsforbud - særlig køreundervisning:

Lovkrav ("Lovpakken") til særlig køreundervisning:

8 x lektioner i teori á 45 min.

8 x lektioner på vej (køretimer).

 

OBS. MØDEPLIGT TIL ALLE LEKTIONER!

Priser:

"Lovpakken" som ovenfor - eneundervisning (varighed 1-2uger)       9.000 kr.

"Lovpakken" som ovenfor - holdundervisning(varighed 2mdr.)          6.000 kr.

 

Desuden skal der også påregnes udgifter til:

Leje af skolevogn til køreprøven                              550 kr.

Gebyr til politiet for teori-&køreprøve                       890 kr.

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------