Bil

Holdstart:Tirsdag d. 11.Januar kl.1800.Tirsdag d. 15.Marts kl.1800.Tirsdag d. 17.Maj kl.1800.Tirsdag d. 9.August kl.1800.

 
 
 
 
 
 
 

Priser

"Lovpakken" - samlet pakke (holdundervisning).

1 x teorikursus, pladsreservation                                                               2.900 kr

1 x øvelsesplads/kravlegård                                                                      2.250 kr.

1 x glatbane/køreteknik                                                                             1.300 kr.

16 x kørelektion á 45min                                                                           8.800 kr.

I alt                                                                                                          16.050 kr.

Rabat for gennemført og bestået kørekort i Assens køreskole                -2.050 kr.

Pris "Lovpakken"                                                              14.000 kr.                                   
Services inkl. i "Lovpakken":

- 3mdr. kode til online teori og prøver.

- Youtube videoer - fra Assens køreskole.Desuden er der også udgifter til:

1 x leje af skolevogn til køreprøven                              600 kr.     (betales til køreskolen).

1 x gebyr til politiet for teori-&køreprøve                     1000 kr.     (betales via eboks til borgerservice).

1 x lægeerklæring  (ca.pris)                                          500 kr.     (betales til din læge).

1 x foto til kørekort.                                                       130 kr.     (betales til fotograf/borgerservice).

1 x førstehjælpsbevis - (ca. pris)                                  400 kr.     (betales til førstehjælpsudbyder).

Ialt ca.                                         2.630 kr.


Betalingsform:

Køreskolens konto nr.: 0910 4372215550

Mobilepay: 23 30 14 88

Husk, at angive elevens fulde navn og fakturanummer!Betalingsbetingelser til køreskolen:

1.betaling 7.500kr - 2 dage efter holdstart.

2.betaling 7.100kr - 1 mdr. og 2 dage efter holdstart.

Faktura sendes pr. e-mail.

Aflysning af køre- og teorilektion(-er) (uanset årsag!) skal meddeles pr. e-mail senest kl.1800 dagen før.

Manglende betaling vil medfører stop i undervisning og aflæggelse af prøver.

Evt. ekstra udgifter (kørelektioner mv.) - skal afregnes inden køreprøven.


 

Prisliste pr. 1/5-2021  ____________                  ______    :

1 x teorikursus, pladsreservation                          2.900 kr.

1 x øvelsesplads/kravlegård                                 2.900 kr.

1 x glatbane/køreteknik                                         1.600 kr.

1 x kørelektion á 45min                                            600 kr.

1 x teori á 45min i teorilokale                                    600 kr.

1 x leje af skolevogn til køreprøven (Assens)           600 kr.

1 x administration pr. påbegyndt 45min                    600 kr.

1 x ekstra bestilling af teori eller køreprøve              300 kr.

EAN-administration (offentlige virksomheder)          600 kr.                                                 

3 mdr. kode til online teori og prøver.                       200 kr,

Ene-undervisning - "Lovpakken",                        30.000 kr.

varighed ned til 14dage - kun efter aftale.


Priserne er inkl. moms.

Forløb

"Lovpakken" - minimums lovkrav til bil-kørekort:

29 x lektioner i teori á 45 min (1 x teorikursus / 8 x teoriaftener).

4   x lektioner på manøvrerbane (kravlegård)

16 x lektioner på vej (køretimer).

4   x lektioner på køreteknisk anlæg (glatbane).

 

OBS. iht. kørekortbekendtgørelsen §'er:

“Det er køreelevens individuelle forhold og formåen, der er afgørende for hvor mange lektioner – udover det anførte obligatoriske mindste lektionstal – køreeleven skal have, inden den praktiske prøve kan aflægges”.


Undervisnings- og prøve-forløb:

Varighed: undervisningen tager ca. 2 mdr. + ca 1 mdr. med teori og køreprøve (politiet).

Normalt er det 1 x teoriaften og 1 x kørsel om ugen - så er der også plads til job og uddannelse (-:

Der undervises i optil 4 teorilektioner / gang, det tager ca. 3 timer og 15 min med 1 kort pause.

Kørelektioner aftales med dato og tid (1 gang om ugen), Møde-og slut-sted Pilehaven 15 Assens eller efter aftale..

OBS. MØDEPLIGT TIL ALLE LEKTIONER!

Ret til ændringer forbeholdes.

Praktisk

Lægeerklæring:

Få lavet en lægeerklæring - hos din læge - husk foto.

Må gerne laves 1-2 uger før holdstart og medbring den 1. mødegang (ikke et krav - men en god ide).

 

 

Førstehjælpsbevis:

Har du kørekort i forvejen til mc eller traktor er førstehjælpskursus ikke nødvendigt.

- Førstehjælpsbevis er gyldig 1 år.


Næste hold: Se forsiden.

Sted: Nørregade 7, 5620 Glamsbjerg.

Instruktør/redder: Michal Carlsen.

Tilmeld. sms/tlf. & mobilepay: 28711276

Pris 400kr - betales på mobilepay 28711276.


Facebook.com/aiducators.dk/

AIDUCATORS v. Michal Thor Carlsen:


Find vej

Assens køreskole: Pilehaven 15, 5610 Assens


Manøvrerbane (Kravlegård): Møllegyde 26, 5610 Assens.

 

Køreteknisk anlæg (Glatbane): Vranderupvej 15, 6000 kolding

© Copyright 2020 - Alle rettigheder forbeholdes Assens køreskole - Pilehaven 15, 5610 Assens, Denmark - Designet by Kenneth Edlefsen