Bil

Velkommen til Assens køreskole.

 

Tlf.: 23 30 14 88

 

Teorilokaler:

Assens - Pilehaven 15

Glamsbjerg - Nørregade 7

Holdstart Assens:

 

Holdstart vinter 2019/20: "Vinter-tilbud"                 kun 11.900 kr.

- Inkl. "lovpakken".

- 3mdr. kode til online teori og prøver.

- Mad og drikkelse til teoriaftener.

Tirsdag d.7.Januar kl.1800 - - Begrænset pladser.


Holdstart forår 2020:

Onsdag d. 4.Marts kl.1800 - - Begrænset pladser.

 


Holdstart Glamsbjerg:         

Nedenstående hold undervises i Assens, Pilehaven 15 - transport Glamsbjerg-Assens-Glamsbjerg er inkluderet (begrænset pladser i bilen).

 

Holdstart vinter 2019/20: "vinter-tilbud"                  kun 11.900 kr .

- Inkl. "lovpakken".

- 3mdr. kode til online teori og prøver.

- Mad og drikkelse til teoriaftener.

Tirsdag d.7.Januar kl.1730 - Begrænset pladser.


Holdstart forår 2020:

Onsdag d. 4.Marts kl.1730 - - Begrænset pladser. 

Normalt undervisnings- og prøve-forløb:

Varighed: undervisningen tager ca. 2 mdr. + ca 1 mdr. med teori og køreprøve (politiet).

Normalt er det 1 x teoriaften og 1 x kørsel om ugen - så er der også plads til job og uddannelse (-:

Der undervises i optil 4 teorilektioner / gang, det tager ca. 3 timer og 15 min med 1 kort pause.

Kørelektioner aftales med tid og sted, kørelektioner efter motorvej er møde-og slut-sted Pilehaven 15 Assens.

OBS. MØDEPLIGT TIL ALLE LEKTIONER!

 

*Tilmelding nødvendig.

Ret til ændringer forbeholdes.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 


Tilmelding:

Du skal tilmelde dig ved at:

e-mail: Kenneth_Edlefsen@assens-koreskole.dk

 

Oplysninger jeg skal bruge:

1. Dit fulde navn (med evt. alle mellem navne).

2. CPR.nr.

3. Adresse.

4. Tlf.nr.

5. E-mail (hvortil faktura tilsendes).

6. Holdstart (dato og sted du ønsker at starte på).

 


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"Lovpakken" - minimums lovkrav til bil-kørekort:

29 x lektioner i teori á 45 min (1 x teorikursus / 8 x teoriaftener).

4   x lektioner på manøvrerbane (kravlegård)

16 x lektioner på vej (køretimer).

4   x lektioner på køreteknisk anlæg (glatbane).

OBS. MØDEPLIGT TIL ALLE LEKTIONER!

 

OBS. iht. kørekortbekendtgørelsen §'er:

“Det er køreelevens individuelle forhold og formåen, der er afgørende for hvor mange lektioner – udover det anførte obligatoriske mindste lektionstal – køreeleven skal have, inden den praktiske prøve kan aflægges”.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Priser:


"Vinter-tilbud" lovpakken                                kun 11.900 kr.

 

Desuden er der også udgifter til:

1 x leje af skolevogn til køreprøven                              550 kr.

1 x gebyr til politiet for teori-&køreprøve                       600 kr.

1 x lægeerklæring  (ca.pris)                                          500 kr.

1 x foto til kørekort.                                                       120 kr.

1 x førstehjælpsbevis - (ca. pris)                                  575 kr.


               


 

Køreskolens konto nr. 0910 4372215550

Mobilepay 23 30 14 88

Husk, at angive elevens fulde navn og fakturanummer!

1.betaling 7.000kr 2 dage efter holdstart.

2.betaling resten 1 mdr. og 2 dage efter holdstart.

Faktura sendes pr. e-mail.

Aflysning af køre- og teorilektion(-er) (uanset årsag!) skal meddeles pr. e-mail senest kl.1800 dagen før.

Evt. ekstra undervisning betales gang til gang.

Manglende betaling vil medfører stop i undervisning og aflæggelse af prøver.

 

 

Prisliste pr. 1/5-2018  ____________                  ______    :

1 x teorikursus (ialt 29 teorilektioner)                    2.900 kr.

1 x øvelsesplads/kravlegård                                 2.250 kr.

1 x glatbane/køreteknik                                         1.300 kr.

1 x kørelektion á 45min                                            550 kr.

1 x teori á 45min i teorilokale                                    550 kr.

1 x leje af skolevogn til køreprøven                          550 kr.

1 x administration pr. påbegyndt 45min                    550 kr.*

*(Der beregnes 2 x administration ved et

ukompliceret fuldt undervisningsforløb).

 


 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Lægeerklæring:

Få lavet en lægeerklæring - hos din læge - husk foto.

Må gerne laves 1-2 uger før holdstart og medbring den 1. mødegang (ikke et krav - men en god ide).

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Førstehjælpsbevis:

Har du kørekort i forvejen til mc eller traktor er førstehjælpskursus ikke nødvendigt.

- Få lavet førstehjælpsbeviset hurtigst muligt.

- Førstehjælpsbevis er gyldig 1 år.


Du kan f.eks. tage/finde førstehjælp kursus til kørekort hos:

1. Assens ungdomsskole (pris 200kr).


2. Røde kors i Assens Foreningshuset Gasværket, Ramsherred 52, 5610 Assens (pris 575kr).

.

  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Find vej:

Manøvrerbane (Kravlegård): Møllegyde 26, 5610 Assens.

 

Køreteknisk anlæg (Glatbane): Ellestedvej 5a, 5853 Ørbæk

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Download & links:

 

Teoriprøven:

"Teori med garanti" (Teoriprøver).

Afkrydsningsskema til teoriprøver.

www.bedrebilist.dk (Teoriundervisning & teoriprøver).

English & Danish: Theory og tests (Teoriklar).

 

 

Praktiske prøve ("køreprøven"):

Kontrolstof til køreprøven – kategori B (bil) – Octavia (det skal du kunne 100%).

Youtube video kontrolstof til køreprøven.

 

 

Unge under 18 år:

Samtykkeerklæring til kørekortansøgere, der er under 18år - fra forældremyndighedsindehaver(e).

Ledsagerblanket 17-årige.

 

 

Diverse:

Koreprovebooking.dk